cart.general.title

Khuyến mãi(Áp dụng từ 04/01/2024 đến 06/02/2024)

  • Giảm giá 100k/1c quạt từ cái thứ 2 trở đi trong cùng 1 đơn hàng(xem chi tiết)
  • Giảm giá 50k/1c quạt từ đơn hàng quạt thứ 2 trong tháng.(xem chi tiết) 
  • Miễn phí vận chuyển toàn quốc(xem chi tiết)