Giỏ hàng

BÓNG ĐÈN LED BULB LEDXANH

DANH SÁCH SẢN PHẨM BÓNG ĐÈN LED BULB LEDXANH

Bóng đèn LED chân cắm G4
-30%

Bóng đèn LED chân cắm G4

21,000₫ 30,000₫
Bóng đèn LED chân cắm G4
-30%

Bóng đèn LED chân cắm G4

21,000₫ 30,000₫
Bóng đèn LED chân cắm G9
-30%

Bóng đèn LED chân cắm G9

42,000₫ 60,000₫
Bóng đèn LED chân cắm G9
-30%

Bóng đèn LED chân cắm G9

42,000₫ 60,000₫
Bóng đèn LED Filament E14 C35 4W
-30%
  • Quả nhót
  • Ngọn nến
Bóng đèn LED Filament E27 A60
-30%

Bóng đèn LED Filament E27 A60

35,000₫ 50,000₫
  • 4W
  • 8W
Bóng đèn LED Filament E27 G125
-30%

Bóng đèn LED Filament E27 G125

77,000₫ 110,000₫
Bóng đèn LED Filament E27 G45
-30%

Bóng đèn LED Filament E27 G45

28,000₫ 40,000₫
  • 2W
  • 4W
Bóng đèn LED Filament E27 G80
-30%

Bóng đèn LED Filament E27 G80

42,000₫ 60,000₫
Bóng đèn LED Filament E27 G95
-30%

Bóng đèn LED Filament E27 G95

54,000₫ 77,000₫
Bóng đèn LED Filament E27 ST48
-30%

Bóng đèn LED Filament E27 ST48

37,000₫ 53,000₫
  • 2W
  • 4W
Bóng đèn LED Filament E27 ST64
-30%

Bóng đèn LED Filament E27 ST64

32,000₫ 46,000₫
  • 4W
  • 8W
Bóng đèn LED Filament E27 T180
-30%

Bóng đèn LED Filament E27 T180

67,000₫ 96,000₫
Bóng đèn LED Filament E27 T225
-30%

Bóng đèn LED Filament E27 T225

73,000₫ 104,000₫
Bóng đèn LED Filament E27 T45
-30%

Bóng đèn LED Filament E27 T45

39,000₫ 56,000₫