cart.general.title

Đèn Ban Công: Mẫu Đẹp & Bảng Giá Tháng 07-2024

Đèn led ốp trần ban công là loại đèn chiếu cho phần ngoại thất như ở mặt tiền trước nhà, hiên nhà, các cổng ra vào có mái che. Giúp góp phần chiếu sáng ở những vị trí cần thiết để cung cấp ánh sáng và trang trí cho ngôi nhà. 

Việc chọn sản phẩm phù hợp lối kiến trúc sẽ giúp ngôi nhà của bạn thêm hoàn hảo. Cùng Led Xanh các loại đèn sử dụng ở ban công và top các mẫu đèn ốp trần ban công đẹp.

1. Bảng giá đèn ban công mới tháng 07-2024

Đèn LED ốp trần là loại đèn phổ biến thường được dùng ở ban công. Dưới đây là bản báo giá các loại đèn ốp trần ban công theo các thương hiệu.

1.1 Bảng giá đèn ốp trần ban công Maxben

Hình ảnh Tên sản phẩm Công suất Giá bán Giá NY
Đèn led ốp trần Maxben - Classic 12W- 18W- 24W

( công suất: 12w | kiểu dáng: , vuông , tròn | ánh sáng: , trắng , vàng )

12W 146,000 VND

195,000 VND

Đèn led ốp trần Maxben - Classic 12W- 18W- 24W

( công suất: 18w | kiểu dáng: , vuông | ánh sáng: , trắng , vàng )

18W 199,000 VND

265,000 VND

Đèn led ốp trần Maxben - Classic 12W- 18W- 24W

( công suất: 18w | kiểu dáng: , tròn | ánh sáng: , trắng , vàng )

18W 191,000 VND

255,000 VND

Đèn led ốp trần Maxben - Classic 12W- 18W- 24W

( công suất: 24w | kiểu dáng: , vuông | ánh sáng: , trắng , vàng )

24W 253,000 VND

338,000 VND

Đèn led ốp trần Maxben - Classic 12W- 18W- 24W

( công suất: 24w | kiểu dáng: , tròn | ánh sáng: , trắng , vàng )

24W 246,000 VND

328,000 VND

Đèn Led ốp trần Plush Maxben - 12W- 18W

( công suất: 12w | kiểu dáng: , vuông | ánh sáng: , trắng , vàng )

12W 169,000 VND

225,000 VND

Đèn Led ốp trần Plush Maxben - 12W- 18W

( công suất: 12w | kiểu dáng: , tròn | ánh sáng: , trắng , vàng )

12W 164,000 VND

219,000 VND

Đèn Led ốp trần Plush Maxben - 12W- 18W

( công suất: 18w | kiểu dáng: , vuông | ánh sáng: , trắng , vàng )

18W 221,250 VND

295,000 VND

Đèn Led ốp trần Plush Maxben - 12W- 18W

( công suất: 18w | kiểu dáng: , tròn | ánh sáng: , trắng , vàng )

18W 209,000 VND

279,000 VND

Đèn Led ốp trần Plush Maxben - Ánh sáng đổi màu 12W- 18W

( kiểu dáng vuông ánh sáng đổi màu )

12W 191,000 VND

254,000 VND

Đèn Led ốp trần Plush Maxben - Ánh sáng đổi màu 12W- 18W

( kiểu dáng tròn ánh sáng đổi màu )

12W 188,000 VND

250,000 VND

Đèn Led ốp trần Plush Maxben - Ánh sáng đổi màu 12W- 18W

( kiểu dáng vuông ánh sáng đổi màu )

18W 254,000 VND

339,000 VND

Đèn Led ốp trần Plush Maxben - Ánh sáng đổi màu 12W- 18W

( kiểu dáng tròn ánh sáng đổi màu )

18W 239,000 VND

318,000 VND

1.2 Bảng giá đèn ốp trần ban công Rạng Đông

Hình ảnh Tên sản phẩm Công suất Giá bán Giá NY
Đèn LED ốp trần tròn LN09 Rạng Đông 12W, 18W, 24W

( ánh sáng trắng )

12W 167,000 VND

301,000 VND

Đèn LED ốp trần tròn LN09 Rạng Đông 12W, 18W, 24W

( ánh sáng trắng )

18W 227,000 VND

407,000 VND

Đèn LED ốp trần tròn LN09 Rạng Đông 12W, 18W, 24W

( ánh sáng trắng )

24W 277,000 VND

499,000 VND

Đèn LED ốp trần tròn LN11 Rạng Đông 18W

( ánh sáng trắng )

18W 199,000 VND

248,000 VND

Đèn LED ốp trần tròn LN12 Đế Nhôm Rạng Đông

( ánh sáng trắng )

15W 167,000 VND

301,000 VND

Đèn LED ốp trần tròn LN12 Đế Nhôm Rạng Đông

( ánh sáng trắng )

22W 227,000 VND

400,000 VND

Đèn LED ốp trần tròn LN12 Đế Nhôm Rạng Đông

( ánh sáng trắng )

30W 277,000 VND

499,000 VND

Đèn LED ốp trần tròn LN12 Đế Nhôm Rạng Đông đổi màu

( ánh sáng đổi màu )

15W 195,000 VND

348,000 VND

Đèn LED ốp trần tròn LN12 Đế Nhôm Rạng Đông đổi màu

( ánh sáng đổi màu )

22W 265,000 VND

453,000 VND

Đèn LED ốp trần tròn LN12 Đế Nhôm Rạng Đông đổi màu

( ánh sáng đổi màu )

30W 357,000 VND

624,000 VND

Đèn LED ốp trần tròn LN12N Đế Nhựa Rạng Đông

( ánh sáng trắng )

12W 143,000 VND

256,000 VND

Đèn LED ốp trần tròn LN12N Đế Nhựa Rạng Đông

( ánh sáng trắng )

18W 195,000 VND

341,000 VND

Đèn LED ốp trần tròn LN12N Đế Nhựa Rạng Đông

( ánh sáng trắng )

24W 242,000 VND

440,000 VND

Đèn LED ốp trần tròn LN12N Đế Nhựa Rạng Đông đổi màu

( ánh sáng đổi màu )

12W 167,000 VND

295,000 VND

Đèn LED ốp trần tròn LN12N Đế Nhựa Rạng Đông đổi màu

( ánh sáng đổi màu )

18W 249,000 VND

427,000 VND

Đèn LED ốp trần tròn LN12N Đế Nhựa Rạng Đông đổi màu

( ánh sáng đổi màu )

24W 304,000 VND

532,000 VND

Đèn LED ốp trần tròn LN16 Rạng Đông 40W đổi màu

( ánh sáng đổi màu )

40W 663,000 VND

1,138,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN08 Rạng Đông 12W, 18W, 24W

( ánh sáng trắng )

12W 167,000 VND

296,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN08 Rạng Đông 12W, 18W, 24W

( ánh sáng trắng )

18W 234,000 VND

415,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN08 Rạng Đông 12W, 18W, 24W

( ánh sáng trắng )

24W 294,000 VND

523,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN10L Rạng Đông 18W

( ánh sáng trắng )

18W 199,000 VND

354,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN12 Đế Nhôm Rạng Đông

( ánh sáng trắng )

15W 167,000 VND

301,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN12 Đế Nhôm Rạng Đông

( ánh sáng trắng )

22W 234,000 VND

422,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN12 Đế Nhôm Rạng Đông

( ánh sáng trắng )

30W 294,000 VND

532,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN12 Đế Nhôm Rạng Đông đổi màu

( ánh sáng đổi màu )

15W 195,000 VND

348,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN12 Đế Nhôm Rạng Đông đổi màu

( ánh sáng đổi màu )

22W 290,000 VND

497,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN12 Đế Nhôm Rạng Đông đổi màu

( ánh sáng đổi màu )

30W 357,000 VND

625,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN12N Đế Nhựa Rạng Đông

( ánh sáng trắng )

12W 143,000 VND

255,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN12N Đế Nhựa Rạng Đông

( ánh sáng trắng )

18W 195,000 VND

348,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN12N Đế Nhựa Rạng Đông

( ánh sáng trắng )

24W 242,000 VND

440,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN12N Đế Nhựa Rạng Đông đổi màu

( ánh sáng đổi màu )

12W 167,000 VND

295,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN12N Đế Nhựa Rạng Đông đổi màu

( ánh sáng đổi màu )

18W 249,000 VND

427,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN12N Đế Nhựa Rạng Đông đổi màu

( ánh sáng đổi màu )

24W 304,000 VND

532,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông LN16 Rạng Đông 40W

( công suất: 40w | ánh sáng: , trắng , vàng )

40W 565,000 VND

968,000 VND

1.3 Bảng giá đèn ốp trần ban công Panasonic

Hình ảnh Tên sản phẩm Công suất Giá bán Giá NY
Đèn ốp trần 2G 12W, 18W Panasonic

( công suất: 12w | ánh sáng: , trắng , trung tính )

12W 321,000 VND

578,000 VND

Đèn ốp trần 2G 12W, 18W Panasonic

( công suất: 18w | ánh sáng: , trắng , trung tính )

18W 378,000 VND

680,000 VND

Đèn ốp trần 2G 12W, 18W Panasonic

( ánh sáng trắng )

24W 442,000 VND

795,000 VND

Đèn ốp trần cảm biến, chống thấm Panasonic

( công suất: 12w | ánh sáng: , trung tính , trắng )

12W 651,000 VND

1,172,000 VND

Đèn ốp trần cảm biến, chống thấm Panasonic

( công suất: 18w | ánh sáng: , trung tính , trắng )

18W 767,000 VND

1,380,000 VND

Đèn ốp trần đổi màu Panasonic

( ánh sáng đổi màu )

12W 457,000 VND

823,000 VND

Đèn ốp trần đổi màu Panasonic

( ánh sáng đổi màu )

18W 538,000 VND

969,000 VND

Đèn ốp trần nổi Outbow - Panasonic

( công suất: 6w | ánh sáng: , vàng , trắng | kiểu dáng: , tròn )

6W 155,000 VND

280,000 VND

Đèn ốp trần nổi Outbow - Panasonic

( công suất: 12w | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng | kiểu dáng: , tròn )

12W 218,000 VND

392,000 VND

Đèn ốp trần nổi Outbow - Panasonic

( công suất: 18w | ánh sáng: , vàng , trung tính , trắng | kiểu dáng: , tròn )

18W 286,000 VND

515,000 VND

Đèn ốp trần nổi Outbow - Panasonic

( công suất: 24w | ánh sáng: , trung tính , trắng | kiểu dáng: , tròn )

24W 426,000 VND

766,000 VND

Đèn ốp trần nổi Outbow - Panasonic

( công suất: 12w | ánh sáng: , trung tính , trắng | kiểu dáng: , vuông )

12W 233,000 VND

420,000 VND

Đèn ốp trần nổi Outbow - Panasonic

( công suất: 18w | ánh sáng: , trung tính , trắng | kiểu dáng: , vuông )

18W 335,000 VND

603,000 VND

Đèn ốp trần nổi Outbow - Panasonic

( công suất: 24w | ánh sáng: , trung tính , trắng | kiểu dáng: , vuông )

24W 491,000 VND

883,000 VND

 

1.4 Bảng giá đèn ốp trần ban công Kosoom

Hình ảnh Tên sản phẩm Công suất Giá bán Giá NY
Đèn LED ốp trần Artemis - Kosoom

( kích thước: 20w | kiểu dáng: , viền trắng , viền bạc , viền nâu | ánh sáng: , trắng )

20W 344,000 VND

459,000 VND

Đèn LED ốp trần Artemis - Kosoom

( kích thước: 30w | kiểu dáng: , viền nâu , viền bạc , viền trắng | ánh sáng: , trắng )

30W 441,000 VND

588,000 VND

Đèn LED ốp trần Artemis ánh sáng đổi màu- Kosoom

( công suất: 28/56w | kiểu dáng: , viền trắng , viền bạc , viền nâu | ánh sáng: , đổi màu )

28/56W 549,000 VND

732,000 VND

Đèn LED ốp trần Artemis ánh sáng đổi màu- Kosoom

( công suất: 36/72w | kiểu dáng: , viền nâu , viền bạc , viền trắng | ánh sáng: , đổi màu )

36/72W 867,000 VND

1,157,000 VND

Đèn LED ốp trần kim cương Kosoom 14w, 18w, 24w, 36w

( ánh sáng trắng )

14W 261,750 VND

349,000 VND

Đèn LED ốp trần kim cương Kosoom 14w, 18w, 24w, 36w

( ánh sáng trắng )

18W 356,250 VND

475,000 VND

Đèn LED ốp trần kim cương Kosoom 14w, 18w, 24w, 36w

( ánh sáng trắng )

24W 420,000 VND

560,000 VND

Đèn LED ốp trần kim cương Kosoom 14w, 18w, 24w, 36w

( ánh sáng vàng )

24W 199,000 VND

349,000 VND

Đèn LED ốp trần kim cương Kosoom 14w, 18w, 24w, 36w

( ánh sáng đổi màu )

28/56W 546,750 VND

729,000 VND

Đèn LED ốp trần kim cương Kosoom 14w, 18w, 24w, 36w

( ánh sáng đổi màu )

36W 1,120,500 VND

1,494,000 VND

Đèn LED ốp trần pha lê 3 màu 36W - Kosoom

( kiểu dáng: viền trắng , viền xanh )

Viền Trắng 1,120,500 VND

1,494,000 VND

Đèn LED ốp trần Sky ánh sáng đổi màu - Kosoom

( kiểu mặt: mặt mây , mặt sao , mặt trăng , mặt hoa | ánh sáng: , đổi màu )

Mặt Mây 1,192,000 VND

1,590,000 VND

 

1.5 Bảng giá đèn ốp trần ban công Philips

Hình ảnh Tên sản phẩm Công suất Giá bán Giá NY
Đèn LED ốp trần CL200 - Philips - 6W, 10W, 17W, 20W

( ánh sáng trắng )

6W 213,000 VND

369,000 VND

Đèn LED ốp trần CL200 - Philips - 6W, 10W, 17W, 20W

( công suất: 10w | ánh sáng: , trắng , vàng )

10W 244,000 VND

408,500 VND

Đèn LED ốp trần CL200 - Philips - 6W, 10W, 17W, 20W

( ánh sáng trắng )

17W 399,000 VND

669,000 VND

Đèn LED ốp trần CL200 - Philips - 6W, 10W, 17W, 20W

( ánh sáng vàng )

17W 413,000 VND

669,000 VND

Đèn LED ốp trần CL200 - Philips - 6W, 10W, 17W, 20W

( ánh sáng trắng )

20W 560,000 VND

946,000 VND

Đèn LED ốp trần CL254 - Philips

( ánh sáng trắng )

12W 407,000 VND

661,000 VND

Đèn LED ốp trần CL254 - Philips

( ánh sáng trắng )

17W 538,000 VND

880,000 VND

Đèn LED ốp trần CL254 - Philips

( ánh sáng trắng )

20W 663,000 VND

1,112,000 VND

Đèn LED ốp trần DN027C - Philips 11W, 15W, 18W, 23W

( công suất: 11w | ánh sáng: , trung tính , trắng )

11W 263,000 VND

465,000 VND

Đèn LED ốp trần DN027C - Philips 11W, 15W, 18W, 23W

( ánh sáng vàng )

11W 213,000 VND

465,000 VND

Đèn LED ốp trần DN027C - Philips 11W, 15W, 18W, 23W

( công suất: 15w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng )

15W 335,000 VND

580,000 VND

Đèn LED ốp trần DN027C - Philips 11W, 15W, 18W, 23W

( công suất: 18w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng )

18W 407,000 VND

693,000 VND

Đèn LED ốp trần DN027C - Philips 11W, 15W, 18W, 23W

( công suất: 23w | ánh sáng: , trung tính , trắng , vàng )

23W 463,000 VND

791,000 VND

Đèn LED ốp trần DN027C G3 - Philips

( công suất: 9w | ánh sáng: , trắng , trung tính )

9W 289,000 VND

465,000 VND

Đèn LED ốp trần DN027C G3 - Philips

( công suất: 12w | ánh sáng: , trắng , trung tính )

12W 360,000 VND

580,000 VND

Đèn LED ốp trần DN027C G3 - Philips

( công suất: 15w | ánh sáng: , trắng , trung tính )

15W 430,000 VND

693,000 VND

Đèn LED ốp trần DN027C G3 - Philips

( công suất: 19w | ánh sáng: , trắng , trung tính )

19W 491,000 VND

791,000 VND

Đèn LED ốp trần Philips chống nước 12W , 20W

( ánh sáng trung tính (4000k) )

12W 260,000 VND

473,000 VND

Đèn LED ốp trần Philips chống nước 12W , 20W

( ánh sáng trung tính (4000k) )

20W 410,000 VND

746,000 VND

 

1.6 Bảng giá đèn ốp trần ban công KingLED

Hình ảnh Tên sản phẩm Công suất Giá bán Giá NY
ĐÈN LED ỐP TRẦN KIM LOẠI KINGLED 12W, 24W

( công suất: 12w | kiểu dáng: , vuông , tròn | ánh sáng: , trắng , vàng )

12W 169,000 VND

260,000 VND

ĐÈN LED ỐP TRẦN KIM LOẠI KINGLED 12W, 24W

( kiểu dáng vuông ánh sáng vàng )

24W 331,500 VND

510,000 VND

Đèn LED ốp trần Moonstone KingLED tròn 12W, 18W, 24W

( công suất: 12w | màu vỏ: , trắng , đen | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính )

12W 239,000 VND

367,000 VND

Đèn LED ốp trần Moonstone KingLED tròn 12W, 18W, 24W

( công suất: 18w | màu vỏ: , trắng , đen | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính )

18W 329,000 VND

503,000 VND

Đèn LED ốp trần Moonstone KingLED tròn 12W, 18W, 24W

( công suất: 24w | màu vỏ: , trắng , đen | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính )

24W 339,000 VND

518,000 VND

Đèn LED ốp trần tràn viền- KingECO

( công suất: 18w | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính )

18W 214,000 VND

328,000 VND

Đèn LED ốp trần tràn viền- KingECO

( ánh sáng đổi màu )

18W 257,000 VND

394,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông Moonstone 12W, 18W, 24W - KingLED

( công suất: 12w | màu vỏ: , trắng , đen | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính )

12W 269,000 VND

413,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông Moonstone 12W, 18W, 24W - KingLED

( công suất: 18w | màu vỏ: , trắng , đen | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính )

18W 375,000 VND

576,000 VND

Đèn LED ốp trần vuông Moonstone 12W, 18W, 24W - KingLED

( công suất: 24w | màu vỏ: , trắng , đen | ánh sáng: , trắng , vàng , trung tính )

24W 385,000 VND

591,000 VND

 

1.7 bảng báo giá đèn tường ban công

Một lựa chọn khác cho việc chiếu sáng và trang trí ban công đó chính là đèn treo tường ban công. Loại sản phẩm này rất phù hợp với các căn biệt thự. Hãy tham khảo các mẫu bên dưới:

Hình ảnh Tên sản phẩm Giá bán Giá NY
Đèn tường LED ngoài trời 12W 0150A- KingLED

( màu sắc: trắng , đen | ánh sáng: , vàng )

562,250 VND

865,000 VND

Đèn tường LED ngoài trời 12W 8011M - KingLED

( màu sắc: trắng , đen | ánh sáng: , vàng )

455,000 VND

700,000 VND

Đèn tường LED ngoài trời 2*12W 0150B- KingLED

( màu sắc: đen , trắng | ánh sáng: , vàng )

895,000 VND

1,376,000 VND

Đèn tường LED ngoài trời 2*5W 919 - KingLED

( màu sắc: đen , trắng | ánh sáng: , vàng )

609,000 VND

938,000 VND

Đèn tường LED ngoài trời 2*7W 0148B- KingLED

( màu sắc: trắng , đen | ánh sáng: , vàng )

655,000 VND

1,010,000 VND

Đèn tường LED ngoài trời 2*7W 0149B- KingLED

( màu sắc: đen , trắng | ánh sáng: , vàng )

645,000 VND

990,000 VND

Đèn tường LED ngoài trời 2x10W LWA0047B- KingLED

( màu sắc: đen , trắng | ánh sáng: , vàng )

943,000 VND

1,450,000 VND

Đèn tường LED ngoài trời 7W 0148A - KingLED

( màu sắc: trắng , đen | ánh sáng: , vàng )

565,000 VND

865,000 VND

Đèn tường LED ngoài trời 8W 8011S- KingLED

( màu sắc: trắng , đen | ánh sáng: , vàng )

391,000 VND

601,000 VND

Đèn tường LED ngoài trời DT-EL-017042-GU10 - ELV

( mã sản phẩm 017042 )

483,000 VND

690,000 VND

Đèn tường LED ngoài trời DT-EL-VL3090L - ELV

( mã sản phẩm vl3090l )

945,000 VND

1,350,000 VND

Đèn tường ngoài trời DT-IN-0600

( màu sắc đồng )

702,000 VND

936,000 VND

Đèn tường ngoài trời DT-IN-0600

( màu sắc đen )

566,000 VND

754,000 VND

Đèn tường ngoài trời DT-IN-0641BK

( màu sắc đen )

1,014,000 VND

1,352,000 VND

Đèn tường ngoài trời DT-IN-821A

( kích thước h45*l19 )

722,000 VND

962,000 VND

Đèn tường ngoài trời DT-IN-B0641-S

( màu sắc vàng , kích thước h50xl18 )

0 VND

0 VND

Đèn tường ngoài trời DT-IN-B6006-S

( kích thước h40*l22 )

663,000 VND

884,000 VND

Đèn tường ngoài trời DT-IN-B6018

( kích thước h40*l22 )

761,000 VND

1,014,000 VND

Đèn tường ngoài trời hợp kim nhôm A113

( màu sắc đen , kích thước 51.5*32.5*21 mm )

539,000 VND

718,000 VND

Đèn tường ngoài trời hợp kim nhôm A113

( màu sắc đen , kích thước 69*40*27 mm )

952,000 VND

1,269,000 VND

Đèn tường ngoài trời hợp kim nhôm A113

( màu sắc: cafe - hoa văn , vàng | kích thước: , 51.5*32.5*21 mm )

549,000 VND

732,000 VND

Đèn tường ngoài trời hợp kim nhôm A113

( màu sắc: cafe - hoa văn , vàng | kích thước: , 69*40*27 mm )

961,000 VND

1,281,000 VND

Đèn tường ngoài trời hợp kim nhôm A591

( màu sắc cafe , kích thước size nhỏ )

290,000 VND

386,000 VND

Đèn tường ngoài trời hợp kim nhôm A591

( màu sắc cafe , kích thước size trung )

574,000 VND

765,000 VND

Đèn tường ngoài trời hợp kim nhôm A591

( màu sắc cafe , kích thước size to )

903,000 VND

1,204,000 VND

Đèn tường ngoài trời hợp kim nhôm thủy tinh A070

( màu sắc đen , kích thước 41.5*27*21.5 mm )

558,000 VND

743,000 VND

Đèn tường ngoài trời hợp kim nhôm thủy tinh A070

( màu sắc đen , kích thước 44.5*33.5*34.5 mm )

745,000 VND

993,000 VND

Đèn tường ngoài trời hợp kim nhôm thủy tinh A070

( màu sắc vàng , kích thước 41.5*27*21.5 mm )

567,000 VND

756,000 VND

Đèn tường ngoài trời hợp kim nhôm thủy tinh A070

( màu sắc vàng , kích thước 44.5*33.5*34.5 mm )

755,000 VND

1,006,000 VND

Đèn tường ngoài trời lắp bóng E27 T-MT-086

( màu sắc đen , kích thước 41*25.5*19.5mm )

565,000 VND

753,000 VND

Đèn tường ngoài trời lắp bóng E27 T-MT-086

( màu sắc vàng - cafe , kích thước 41*25.5*19.5mm )

574,000 VND

765,000 VND

Đèn tường ngoài trời lắp bóng E27 T-MT-086

( màu sắc đen , kích thước 55*30*25mm )

842,000 VND

1,122,000 VND

Đèn tường ngoài trời lắp bóng E27 T-MT-086

( màu sắc vàng - cafe , kích thước 55*30*25mm )

852,000 VND

1,135,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A00

( màu sắc vàng + cafe )

150,000 VND

200,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A001

( màu sắc vàng , kích thước cỡ nhỏ )

451,000 VND

601,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A001

( màu sắc vàng , kích thước cỡ to )

610,000 VND

813,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A001

( màu sắc đen , kích thước cỡ nhỏ )

441,000 VND

588,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A001

( màu sắc đen , kích thước cỡ to )

600,000 VND

799,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A004

( màu sắc đen )

348,000 VND

464,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A004

( màu sắc vàng )

357,000 VND

476,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A038

( màu sắc đen )

341,000 VND

455,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A038

( màu sắc vàng + cafe )

359,000 VND

478,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A040

( màu sắc đen )

186,000 VND

247,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A040

( màu sắc vàng + cafe )

195,000 VND

260,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A077

( màu sắc đen - hoa văn , kiểu dáng 38*29*18 mm )

338,000 VND

450,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A077

( màu sắc đen - hoa văn , kiểu dáng 59*35*22 mm )

574,000 VND

765,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A077

( màu sắc vàng cafe - hoa văn , kiểu dáng 38*29*18 mm )

348,000 VND

464,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A077

( màu sắc vàng cafe - hoa văn , kiểu dáng 59*35*22 mm )

584,000 VND

778,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A104

( màu sắc đen )

459,000 VND

611,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A104

( màu sắc vàng + cafe )

468,000 VND

623,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A109

( màu sắc vàng , kích thước 43*18*23mm )

390,000 VND

519,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A109

( màu sắc vàng , kích thước 52*21*28mm )

543,000 VND

723,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A109

( màu sắc đen , kích thước 43*18*23mm )

379,000 VND

505,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-A109

( màu sắc đen , kích thước 52*21*28mm )

531,000 VND

707,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-LX002

( màu sắc: đen + ghi , vàng, đồng , vân gỗ )

207,000 VND

276,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-LX003

( màu sắc đen trơn )

213,000 VND

283,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-LX004

( màu sắc: ghi , đen | kích thước: , d90mm )

230,000 VND

306,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-LX004

( màu sắc: ghi , đen | kích thước: , d110mm )

250,000 VND

333,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-LX005

( màu sắc đen + ghi )

247,000 VND

329,000 VND

Đèn tường ngoài trời T-MT-LX007

( màu sắc đen + ghi )

162,000 VND

216,000 VND

 

Xem tất cả các mẫu đèn led ốp trần và giá tại đây

2. Top 5 mẫu đèn ốp trần ban công

2.1 Đèn ốp trần ban công Philips DN027C

Thương hiệu: Philips
|
213,000₫ - 463,000₫ 465,000₫ (-43%)
 • Hiệu suất: 87lm/w
 • Chỉ số hoàn màu: CRI>80
 • Cấp bảo vệ: IP20
 • Tuổi thọ: 20.000 h
 • Bảo hành: 2 năm 
Xem chi tiết

Với sản phẩm đèn led ốp trần Philips nói riêng hay thương hiệu Philips nói chung đã khẳng định chất lượng trên thị trường Việt Nam nhiều năm qua. Dòng đèn ốp trần dành cho chiếu sáng ban công DN027C là một sản phẩm được khách hàng ưu tiên lựa chọn trong thời gian gần đây.

Đèn có thiết kế nhỏ gọn, tối giản phù hợp với xu hướng kiến trúc đương đại. 4 lựa chọn công suất từ 11W đến 23W cho khách hàng có đủ lựa chọn cho mọi diện tích chiếu sáng.

Thông tin kỹ thuật cơ bản

Công suất11W15W18W23W
Quang thông(lm)900120015002000
Kích thướcD150*H40D175*H40D200*H40D225*H40
Chỉ số hoàn màuCRI>80
Bảo hành2 năm
Tuổi thọ20.000
Độ kínIP20
Điện áp220VAC

2.2 Đèn LED ốp trần ban công Maxben

Thương hiệu: Maxben
|
146,000₫ - 253,000₫ 195,000₫ (-25%)
 • Hiệu suất: 65lm/w
 • Chỉ số hoàn màu: CRI>80
 • Chất liệu: Thân hợp kim nhôm
 • Tuổi thọ: 30.000h
 • Bảo hành: 2 năm
Xem chi tiết

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc đèn ốp trần ban công có chất lượng tốt, độ sáng và độ bền cao, từ một thương hiệu uy tín và có giá tốt, thì đèn LED ốp trần Maxben chính là sản phẩm mà bạn đang tìm.

Thiết kế bên ngoài của đèn không có quá nhiều khác biệt, nhưng vẫn thể hiện được sự chuyên nghiệp, chỉnh chu vốn có của thương hiệu Maxben. Đèn có 3 mức công suất là 12W, 18W và 24W, kiểu đèn vuông hoặc tròn.

Điểm nổi bật nhất của đèn là tuổi thọ được công bố đến 30.000h, và cam kết bảo hành đổi mới 2 năm từ nhà sản xuất. Bên cạnh đó là mức giá rất cạnh tranh so với các sản phẩm cùng phân khúc đã đem lại sự thành công cho mẫu đèn ốp trần này của Maxben.

Thông tin kỹ thuật cơ bản 

Công Suất

12w

18W

24W

Quang Thông

780lm

1260lm

1800lm

Kích Thước

Tròn: Ø173xH32mm
Vuông: 173x173x32mm

Tròn: Ø222xH32mm
Vuông: 222x222x32mm

Tròn: Ø300xH32mm
Vuông: 300x300x32mm

Bảo hành2 năm
Nhiệt độ màu3000k/6500k
Độ kínIP20
Điện áp175-240VAC-50/60Hz
Nguồn sángChip SMD
Tuổi thọ30.000h

2.3 Đèn LED ốp trần ban công KingLED - Viền kim loại

Thương hiệu: KingLED
|
169,000₫ - 331,500₫ 260,000₫ (-35%)
 • Hiệu suất: 68lm/w
 • Chỉ số hoàn màu: CRI>90
 • Góc chiếu: 120 độ
 • Chip LED: Samsung
 • Bảo hành: 2 năm 
Xem chi tiết

KingLED là thương hiệu không còn xa lạ với người tiêu dùng Việt Nam. Đây là thương hiệu được đông đảo khách hàng biết đến như là một thương hiệu Việt uy tín, chuyên nghiệp. 

Mẫu đèn ốp trần KingLED được đánh giá cao về sự trau chuốt trong thiết kế với các đường nét bo tròn mềm mại và tinh tế. Ánh sáng đẹp, độ sáng cao cũng là ưu điểm nổi bật của sản phẩm này.

Thông tin kỹ thuật cơ bản 

Công suất12W18W24W
Quang thông(lm)81612251632
Hình dạngTròn/ VuôngTròn/ VuôngTròn/ Vuông
Kích thước mặtΦ162*28Φ220*28Φ300*28
Bảo hành2 năm
Góc chiếu120 độ
Điện áp220VAC
Chỉ số hoàn màuCRI>80

2.4 Đèn LED ốp trần tràn viền - FSL

Thương hiệu: FSL
|
207,600₫ - 301,800₫ 368,000₫ (-40%)
 • Hiệu suất: 80lm/W
 • Chỉ số hoàn màu: CRI>70
 • Góc chiếu: 130°
 • Điện áp: 220V
 • Bảo hành: 2 năm
Xem chi tiết

Đèn LED ốp trần FSL tràn viền là một mẫu đèn ốp trần ban công có thiết kế khác biệt, với mặt tán quang tràn viền. Đèn có kích thước dày hơn so với các mẫu đèn thông thường, với đường nét sắc sảo. 

Tương tự như các mẫu đèn khác đến từ thương hiệu FSL, mẫu đèn ốp trần này cũng được áp dụng chính sách bảo hành đổi mới 2 năm.

Thông số kỹ thuật

Công suất18W24W
Quang thông1440lm1920lm
Kích thướcVuông: 182x182x57mm
Tròn: Ø181x57mm
Vuông: 222x222x57mm
Tròn: Ø221x57mm
Chỉ số hoàn màuCRI>70
Bảo hành2 năm
Góc chiếu130°
Chất liệuNhôm đúc + Thủy tinh
Điện áp220V

2.5 Đèn ốp trần tràn viền KingLED

[sanpham]

Đây là sản phẩm thứ 2 của Thương hiệu Kingled có mặt trong top những sản phẩm đèn ốp trần ban công bán chạy tại LEDXANH. Sản phẩm này cũng có thiết kế ánh sáng tràn viền, tương tự như mẫu đèn ốp trần của FSL đã nêu ở trên. 

Với thiết kế tràn viền, đèn ốp trần Kingled cho góc chiếu đạt 180 độ, ánh sáng tỏa rộng hơn so với các mẫu đèn thông thường. 

Điểm nổi trội nhất của đèn này là hiệu suất ánh sáng đạt đến 98lm/W và chỉ số hoàn màu CRI>85 cao nhất trong các sản phẩm đèn ốp trần ban công. 

Điểm trừ duy nhất của sản phẩm này là chỉ có duy nhất 1 lựa chọn công suất và kích cỡ đèn.

Thông số kỹ thuật

Công suất16W
Quang thông1550lm
Kích thướcD220 x 50mm
Chỉ số hoàn màuCRI>85
Bảo hành2 năm 
Góc chiếu180 độ
Chip LEDSMD EPISTAR

 

3. Lưu ý để chọn mua đèn ngoài ban công ốp trần bền đẹp và tiết kiệm

Trên thị trường đèn led ốp ban công có rất nhiều loại, những loại không có thương hiệu, chất lượng cũng rất nhiều. Chúng vừa là sản phẩm đèn trần có thể làm đèn trong nhà và đèn ngoài nhà. Với mong muốn quý khách hàng chọn mua được sản phẩm chất lượng, kiểu dáng theo xu hướng LED XANH có một vài chú ý nhỏ sau: 

 • Hãy nên chọn mua ở các cửa hàng uy tín

 • Mua đèn có thương hiệu, thông tin sản phẩm chi tiết trên vỏ bao bì 

 • Đèn bền đẹp luôn có chất lượng vỏ đèn, thân đèn vô cùng chắc chắn và đầu tư sơn tĩnh điện để đèn luôn đẹp

 • Mua sản phẩm có bảo hành thường sẽ trên 2 năm sẽ chắc chắn hơn cho người sử dụng.

 • Mua với giá cả phù hợp với chất lượng sản phẩm đi kèm.

Một số lưu ý nhỏ có thể giúp ích cho bạn dễ hơn trong quá trình mua sản phẩm ốp ban công vừa bền đẹp và tiết kiệm. 

Bạn muốn mua được những sản phẩm đèn led nói chung và đèn ốp trần ban công chất lượng hãy liên hệ ngay chúng tôi theo địa chỉ: 

Nguồn: https://ledxanh.vn/


CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

 
 
TƯ VẤN VỀ ĐÈN LED ỐP TRẦN
 
 
SO SÁNH ĐÈN LED ỐP TRẦN
 
 
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM